Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

中国投资者看好越南房地产市场

Gửi bởi Hoangshland trên 09/08/2019
0

中国投资者看好越南房地产市场.


附图。

(人民报)目前,经济快速发展势头以及房地产市场巨大的发展潜力使越南成为外国投资商看好的市场。

第一太平戴维斯(越南)公司评价,在中国劳动力成本和土地开发费用日益提升的背景下,“Made in Vietnam”或“Made in Indonesia”的产品预计将在市场上出现更多。多家中国制造商逐步转向东南亚邻国寻找人力资源。

第一太平戴维斯(越南)公司高级顾问约翰·坎贝尔(John Campbell)认为,劳动力成本低、土地租赁费用较低、企业享受优惠政策、地理位置便利等因素为越南带来竞争优势。作为地区内工业市场增长最快的市场之一,越南成为国际投资者的乐土。

2018年年底,世邦魏理仕(CBRE)的统计数据显示,2018年前9个月,通过世邦魏理仕在越南购房的外国客户占76%,其中来自中国的客户占31%。购买豪华公寓的中国客户2016年占2%, 2017年占4%,但2018年前9个月,该数字提升至 31%。最近几年,投资者在新加坡、中国香港、中国北京、上海等推介在越南的房地产项目。由于做好推介宣传工作,尚未来到越南的许多外国个人客户决定购买越南房子。

2019年4月底,Asia Bankers Club的香港房地产经纪人代表团已赴越南参观胡志明市第七郡的房产项目。从此,River Paranoma和Sky89 等房产项目已成功向中国香港客户和投资者销售80个产品。

越南计划与投资部外国投资局的数据显示,2019年前4个月,房产经营活动吸收外资达11亿美元,占外国投资总额的7.5%并成为吸引投资的第二大领域。(完)

联系我们: SH LAND 股份投资公司

地址: 68 Nguyen Hue,Ben Nghe,胡志明市第一郡
西贡小吴

越南电话: 0084 909 235 228

邮件地址: ngovanhuan361@gmail.com

Line ID: wuxun228
Wechat ID: wuxun228

 

So sánh các bảng liệt kê