Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

充分利用CPTPP帶來的機會促進出口增長

Gửi bởi Hoangshland trên 14/08/2019
0

充分利用CPTPP帶來的機會促進出口增長

TP人民報)儘管“跨夥伴關係全面及進步協定”(TP TP被期待將為企業帶來巨大利益,但同時帶來帶來不少挑戰。是加入加入該協定時,越南企業需要需要滿足有關有關有關有關有關有關有關有關有關有關有關,具有約束力的爭端解決機制等方面的標準..

專家分析說,加入各項自由貿易協定將越南越南加強力度和促進出口,尤其尤其農水產品,水果等越南越南具有優勢的產品..

然而,挑戰也很大,因為越南商品出口國外國外市場時必須與國外產品競爭競爭與此同時,出口出口產品也要也遭遇遭受各國非關稅壁壘..

TP苴市工商局局長阮明表示,對越芹苴市企業來說TP TP TP全新全新協定,在採用之前要慎重周密地研究和分析,其中其是十分重要的問題。阮明遂局長局長表示,該該TP指示進出口處對CPTPP協定進行仔細研究,同時向該市企業具體地通報相關信息。

TP苴市貿易促進中心代表阮慶松認為加入該協定時,將更多機會加入世界苛刻市場與特別是,九龍江三角洲乃至越南與成員國市場市場貿易交流活動將更加活躍活躍。

TP,CPTPP也將帶來技術性貿易壁壘,有關商品,保護等的標準要求滿足協定的需求需求,並生產出達到各出口市場標準的產品產品……………..

CPTPP是澳大利亞,文萊,加拿大,日本,馬來西亞,墨西哥,,秘加,新加坡越南.TP TP TP TP TP促進促進各成員國的經濟增長,提供就業就業機會,,,, 。解困,提高人民的生活質量.CPTPP將形成世界最大自由貿易區之一,其總人口99 4.99億,國內生產總值達萬億美元,,佔世界國內生產總值總值13.5 %%

聯繫我們:SH LAND股份投資公司

地址:68 Nguyen Hue,Ben Nghe,
胡志明市第一郡西貢小吳

越南電話:0084 909 235 228

郵件地址:ngovanhuan361@gmail.com

行ID:wuxun228
微信ID:wuxun228

So sánh các bảng liệt kê