Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

越南房地產|印度企業尋找在胡志明市投資商機

Gửi bởi Hoangshland trên 14/08/2019
0

印度企業尋找在胡志明市投資商機


會見場景。

Ust Hindustan Computers Limited(HCL)集團計劃在胡志明市成立信息技術心中心,計劃在年內聘用約萬名1萬名技術技術indHindustan Computers Limited j副總裁兼策略經理Sanjay Gupta 5月17日上午會見胡志明市人民委員會副主席陳永線時如是強調..

Sanjay Gupta先生表示,胡志明市具備信息技術發展項目的條件。對胡志明市乃至,L L大學進行技術人力資源資源完全能夠滿足要求..

SanjayGupta先生透露,該集團將於今年7月份向該公司和董事會提交胡志明市信息技術心心計劃。若9 9,該計劃將於2019年第三季度開展。

胡志明市人民委員會副主席陳永線承諾為從事信息技術領域的企業創造便利條件並給予優惠政策優惠政策。

HCL在信息技術領域擁有40多年的歷史,該集團在44個國家開展業務,聘用人員多達14萬人。

聯繫我們:SH LAND股份投資公司

地址:68 Nguyen Hue,Ben Nghe,
胡志明市第一郡西貢小吳

越南電話:0084 909 235 228

郵件地址:ngovanhuan361@gmail.com

行ID:wuxun228
微信ID:wuxun228

 

So sánh các bảng liệt kê