Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Tùy chọn tìm kiếm khác
Chúng tôi đã tìm thấy 0 các kết quả. Xem Kết quả
Kết quả tìm kiếm của bạn

Lưu trữ Blog

user image

中國投資者看好越南房地產市場。

Th8 14, 2019
中國投資者看好越南房地產市場。 附圖。 (人民報)目前,經濟快速發展勢頭以及房地產市場巨大發展發展潛力越南越南成為外國投資商看好的市場… 製造太平戴維斯(越南)公司評價,在國際成本和土地開發日益日益提升的背景下,“越南 ...
Đọc tiếp
user image

充分利用CPTPP帶來的機會促進出口增長

Th8 14, 2019
充分利用CPTPP帶來的機會促進出口增長 TP人民報)儘管“跨夥伴關係全面及進步協定”(TP TP被期待將為企業帶來巨大利益,但同時帶來帶來不少挑戰。是加入加入該協定時,越南企業需要需要滿足有關有關有關有關有關有關有關有關有關有關 ...
Đọc tiếp
user image

越南房地產|印度企業尋找在胡志明市投資商機

Th8 14, 2019
印度企業尋找在胡志明市投資商機 會見場景。 Ust Hindustan Computers Limited(HCL)集團計劃在胡志明市成立信息技術心中心,計劃在年內聘用約萬名1萬名技術技術indHindustan Computer ...
Đọc tiếp

So sánh các bảng liệt kê